e-Sports.sk

e-Sports.sk

4 Users

Join this server
  • Users: 4
  • Statuses: 3
  • Instances: 1
  • Signup Enabled
  • No Approval
  • Invites Enabled

e-Sports.sk Mastodon Instance

Napriek všeobecne vlažnej, niekedy až mierne negatívnej verejnej mienke o hraní počítačových hier, ich obľuba rapídne rastie a sme presvedčení, že hranie počítačových hier sa raz stane oficiálnym športom, ako napr. futbal. Napriek všetkým predsudkom ide o inteligentnú zábavu, s nutnosťou komunikácie v komunite, s nárokmi na inteligenciu, šikovnosť, predvídavosť. Hranie počítačových hier je skvelá alternatíva k alkoholu, drogám, či iným sociálne nebezpečnejším javom, ktorým sú dnešní mladí ľudia vystavení.

Naším cieľom je prezentovať PC-gaming laickej verejnosti ako slušnú a inteligentnú zábavu, pri ktorej sa mladí ľudia neuzatvárajú do seba, ale naopak, sú nutení komunikovať a spolupracovať s ostatnými členmi komunity. Takisto chceme vytvárať podmienky na rozvoj a sponzorskú podporu progamingu na Slovensku.

Do budúcnosti plánujeme:

Zastrešiť rozdrobenú činnosť lokálnych komunít pod jednu centrálnu web-stránku.
Združiť hráčsku komunitu do Slovenského Zväzu Progamingu.
Za podpory sponzorov zorganizovať Slovenské ligy v najhranejších počítačových hrách. (Counter-Strike, Warcraft 3, ...)
Organizovať pravidelné LAN Párty, na rôznych miestach Slovenska.

Do budúcnosti chceme dosiahnuť akceptovanie e-sportu, ako bežného športu, so všetkým, čo s tým súvisí. (správy o novinkách v TV, správy v dennej tlači), dobrý imidž u laickej verejnosti, možnosť tipovania na zápasy v stávkových kanceláriách…)

Náš team má dlhodobé skúsenosti s projektom tohto typu. Jadro teamu e-sports.sk je v podstate hlavná časť teamu internetového projektu www.counter-strike.sk, ktorý 3 roky úspešne fungoval na slovenskej internetovej scéne. Podieľal sa na organizovaní Lan Párty, ako jediný celoslovensky zastrešoval CS komunitu, poskytoval verejné a clan-war servery. Dúfame, že posily v podobe nových, kvalitných ľudí budú prínosom celej komunite.

Advanced Server Info

Users
4
Statuses
3
Known Instances
1
Mastodon Version
4.0.2
Max Status Length
500
Max Media Attachments
4
Image Size Limit
10 MB
Video Size Limit
40 mb
Max Poll Options
4
Languages
sk
Supported mime types
image/jpeg
image/png
image/gif
image/heic
image/heif
image/webp
image/avif
video/webm
video/mp4
video/quicktime
video/ogg
audio/wave
audio/wav
audio/x-wav
audio/x-pn-wave
audio/vnd.wave
audio/ogg
audio/vorbis
audio/mpeg
audio/mp3
audio/webm
audio/flac
audio/aac
audio/m4a
audio/x-m4a
audio/mp4
audio/3gpp
video/x-ms-asf
Share this server

Share this server on social media, to friends or on your website or blog!

Frequently asked questions

e-Sports.sk Mastodon server has 4 users that have posted 3 times

To join e-Sports.sk on Mastodon, click the "join this server" button on this page. You will then be redirected to join the Mastodon Instance.